ข้ามไปยังเนื้อหา

แม่สีเชื้อน้ำเข้มข้น KBC สีแดง

275.00 ฿
Size (Kg)
Specifications
Size Available 1, 5
Color KBC RED
Light fastness 50g/l (0-10) 6
10g/l (0105) 5
Washing fastness (0-5) 5
Rubbing fastness (0-5) 3
Ronga-lite (0-5) 2-3
Dry Cleaning (0-5) 2
Heat-fastness (0-5) 4
Azo-Free yes
Storage Temperature 8°C - 35°C (65°F - 95°F)