ข้ามไปยังเนื้อหา

Mesh

Checkout this Mesh Specifications for more details

Size

 • 25 - 740 Opening Micron
 • 25 - 420 Mesh , 10T - 165T
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 120 (47T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 120 (47T)

  จาก 105.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 120Mesh Mesh Count (per cm) 47T Thread Diame...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 100 (39T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 100 (39T)

  จาก 100.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 100Mesh Mesh Count (per cm) 39T Thread Diame...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ – 305 (120T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ – 305 (120T)

  จาก 430.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 305Mesh Mesh Count (per cm) 120T Thread Diam...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 150 (59T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 150 (59T)

  จาก 140.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 150Mesh Mesh Count (per cm) 59T Thread Diame...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 80 (32T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 80 (32T)

  จาก 105.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 80Mesh Mesh Count (per cm) 32T Thread Diamet...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ – 195 (77T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ – 195 (77T)

  จาก 170.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 195Mesh Mesh Count (per cm) 77T Thread Diame...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 30 (12T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 30 (12T)

  จาก 200.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 30Mesh Mesh Count (per cm) 12T Thread Diamet...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ – 180 (72T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ – 180 (72T)

  จาก 150.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 180Mesh Mesh Count (per cm) 72T Thread Diame...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 135 (53T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 135 (53T)

  จาก 120.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 135Mesh Mesh Count (per cm) 53T Thread Diame...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 60 (24T)

  ผ้าตะข่าย/ผ้าสกรีน โพลีเอสเตอร์ - 60 (24T)

  จาก 210.00 ฿

  Specifications Color White Width (cm) 160 Width (inches) 63 Mesh Count(per inches) 60Mesh Mesh Count (per cm) 24T Thread Diamet...

  ดูรายละเอียดทั้งหมด