ข้ามไปยังเนื้อหา

แม่สีเชื้อน้ำเข้มข้น FR สีกุหลาบ

350.00 ฿
Size (Kg)
Specifications
Size Available 1, 5
Color Rose FR
Light fastness 50g/l (0-10) 7
10g/l (0105) 5
Washing fastness (0-5) 5
Rubbing fastness (0-5) 4-5
Ronga-lite (0-5) 3
Dry Cleaning (0-5) 3-4
Heat-fastness (0-5) 4-5
Azo-Free yes
Storage Temperature 8°C - 35°C (65°F - 95°F)