1. เรียกเป็น “เซนต์ (cent)” หมายถึง จำนวนเส้นด้ายที่ทอมีกี่เส้นต่อผ้าสกรีน 1 เซนติเมตร เช่น ผ้าสกรีนเบอร์ 120 จะมีเส้นด้าย 120 เส้น ต่อ 1 เซนติเมตร ชนิดนี้นิยมเรียกกันในประเทศที่ผลิตผ้าสกรีนในแถบยุโรป เช่น อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

2. เรียกเป็น “นิ้ว (inch)” หมายถึง จำนวนเส้นด้ายที่ทอมีกี่เส้นต่อผ้าสกรีน 1 นิ้ว เช่น ผ้าสกรีน เบอร์ 120 จะมีเส้นด้าย 120 เส้น ต่อ 1 นิ้ว การเรียกผ้าสกรีนเช่นนี้ นิยมเรียกกันในประเทศที่ผลิตผ้าสกรีนในแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงค์โปร์ เป็นต้น

ในไทยคนส่วนมากจะเรียกใช้วิธีนี้

ในการเทียบเบอร์ผ้าสกรีนทั้งสองแบบ

ให้ใช้อัตราส่วน 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร เช่น

เบอร์ 120 ยุโรป ก็จะเท่ากับเบอร์ 305 เอเชีย (120×2.54 = 304.8)

เบอร์ 255 เอเชีย ก็จะเท่ากับ เบอร์ 100 ของยุโรป (255 หาร 2.54 = 100)

เมช / เซนติเมตร เมช / นิ้ว
36 90
43 110
48 125
64 160
72 180
80 200
90 230
100 250
120 305

การเลือกเบอร์ผ้าสกรีนสำหรับการพิมพ์ผ้า

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกผ้าสกรีนคือ

  • ความข้น-ความเหลวของเนื้อสีทีพิมพ์บนลงผ้าสกรีน
  • ความหนาของเนื้อสีที่ต้องการ
  • ความคมชัดของลวดลาย

ความข้น-ความเหลวของเนื้อสีทีพิมพ์บนลงผ้าสกรีน

ความข้นเหลวของสีแต่ละชนิดไม่เท่ากันเช่น

แป้งจม-แป้งน้ำ ความข้นเหลวจะน้อยที่สุด
สียาง ความข้นเหลวจะมากกว่า แป้งจม-แป้งน้ำ
สีพลาสติซอล ความข้นเหลวจะมากกว่า สียาง

ถ้าความข้นของเนื้อสีน้อยจะสามารถจะผ้าสกรีนเบอร์ละเอียดๆได้ (ผ้าสกรีนเบอร์สูงๆ)
ถ้าความข้นของเนื้อสีเยอะจะควรใช้ผ้าสกรีนที่มีเนื้อหยาบกว่า (ผ้าสกรีนเบอร์ต่ำๆ)

ความหนาของเนื้อสีที่ต้องการ

โดยปกติสียางจะสกรีนด้วยผ้าเบอร์ 120 เมช/นิ้ว หากต้องการให้สีดูมีความหนาขึ้นก็สามารถใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 150/นิ้ว หรือ 180 /นิ้ว

เทคนิคนี้คือการทำให้ให้สีที่พิมพ์ไม่จมลงไปเนื้อผ้ามากนักเพื่อให้สีดูมีความหนาขึ้น

ความคมชัดของลวดลาย

การที่เราจะเลือกใช้ผ้าสกรีนนั้นขึ้นอยู่กับความคมชัด และ ความละเอียดของลายที่เราจะพิมพ์ด้วย

ถ้ายิ่งมีรายละเอียดเยอะก็ควรใช้ผ้าสกรีนที่มีความละเอียด (ผ้าสกรีนเบอร์สูงๆ)
ถ้ายิ่งมีรายละเอียดน้อยก็ควรใช้ผ้าสกรีนที่มีควาหยาบ (ผ้าสกรีนเบอร์ต่ำๆ)

ประเภทของงานพิมพ์ ผ้าสกรีนที่ใช้ (เมช/นิ้ว)
รายละเอียดน้อย รายละเอียดเยอะ
กากเพชร 36-50 65
กาวลูกแก้ว | พิมพ์เยลลี่ 65 80
กาวพิมพ์ฟอยล์ | กาวพิมพ์กำมะหยี่ 80 100
สีนูน 80 100-120
สีมุขเงิน มุขทอง 80 100
สีเชื้อน้ำ | สียาง | สีลอย 100 120
สีจม | สีอ๊อฟเซ็ต 135 150